0

Podmienky používania

ČLÁNOK 1 – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Obchodné podmienky sú nevyhnutné na používanie webovej stránky www.gradinamax.sk, ako aj tlačených katalógov, a na to, aby sa súčasne mohli predávať všetky produkty dodávané a doručované spoločnosťou gradinamax.sk, s. r. o. Objednávkou v spoločnosti Gradinamax Oksana Wieckowicz vyjadrujete súhlas s tu uvedenými podmienkami a dodatočnými podmienkami platnými v čase predaja. Obchodné podmienky sú súčasťou zmluvy a v prípade konfliktu sú prioritné Dodatočné obchodné podmienky. Prečítajte si a ubezpečte sa, že rozumiete všetkým podmienkam. Dodatočné obchodné podmienky nájdete na strane 5 tohto dokumentu.

1.2 Ak chcete používať stránku Gradinamax Oksana Wieckowicz a/alebo objednávať, musíte mať minimálne osemnásť rokov. Ak máte vek nižší ako osemnásť rokov, je možné používať webovú stránku www.GRADINAMAX.sk a/alebo zadávať objednávky len so súhlasom a v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak tieto podmienky nespĺňate, prosím, objednávky nevytvárajte.

ČLÁNOK 2 – TOTOŽNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú tak na produkty, ako aj na služby (ďalej len „produkty“) poskytované spoločnosťou Gradinamax Oksana Wieckowicz Podrobnosti o názve a adrese online obchodu sú uvedené v Dodatočných obchodných podmienkach.

ČLÁNOK 3 – PRODUKTY, NÁKUP A DODANIE

3.1 Informácie o produktoch, množstve, kvalite, cene, DPH, zárukách a nákladoch na dopravu sú uvedené na našom webe, v katalógu, v objednávkovom formulári alebo v časti Objednávky. Obrázky na webových stránkach a v konkrétnom katalógu slúžia na prezentáciu rastlín v úplnej zrelosti a sú spravidla presné, môžu sa však vyskytnúť menšie rozdiely vo farbe, tvare a veľkosti, v závislosti od podmienok pestovania. Gradinamax Oksana Wieckowicz má právo, na základe svojej výlučnej voľby, diverzifikovať povahu produktov v porovnaní s produktmi v reklame bez zaslania oznámenia, pokiaľ prostredníctvom tejto diverzifikácie nedôjde k úprave z materiálneho hľadiska.

3.2 Prijatie vašej objednávky a uzavretie zmluvy medzi vami a spoločnosťou Gradinamax Oksana Wieckowicz sa uskutoční doručením objednaného tovaru k vám, pokiaľ vám Gradinamax Oksana Wieckowicz neoznámi, že vaša objednávka nie je prijatá alebo ste ju zrušili. Gradinamax Oksana Wieckowicz si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek objednávku podľa svojho výberu, ak to považuje za potrebné.

3.3 Máte právo na vrátenie objednávky do 14 dní od dátumu prijatia produktov. V takom prípade, prosíme, informujte e-mailom alebo telefonicky oddelenie zákazníckej podpory a reklamácií použitím registračného čísla objednávky. Produkt sa vracia výlučne v originálnom obale, s originálnym štítkom a kópiou pôvodnej faktúry na adresu spoločnosti Gradinamax Oksana Wieckowicz, uvedenú v Dodatočných obchodných podmienkach. Spoločnosť Gradinamax Oksana Wieckowicz vráti platbu vrátane manipulačných poplatkov a nákladov na prepravu. Zákazník hradí náklady na zabalenie a prepravu kuriérom k nám. V prípade objednávok uhradených kartou bude suma vrátená na tú istú kartu, ktorá bola použitá na nákup, a to maximálne do 15 dní od prijatia reklamácie.

3.4 Gradinamax Oksana Wieckowicz si vyhradzuje právo účtovať poplatky zákazníkom, ktorí odmietnu platiť za vytvorené objednávky, a to ak sú vytvorené aspoň 3 objednávky a 50 % z nich je odmietnutých. Účtovaný poplatok sa bude rovnať nákladu na doručenie.

3.5 Gradinamax Oksana Wieckowicz sa pokúsi dodať všetky objednané produkty. Produkty a služby závisia od dostupnosti na sklade a môžu byť kedykoľvek stiahnuté, a to aj po vykonaní objednávky. Ak vašu objednávku alebo jej časť nie je možné splniť, spoločnosť Gradinamax Oksana Wieckowicz vás upozorní, aby ste príslušné produkty nahradili inými, alebo aby sa časť objednávky mohla doručiť. Špecifikácia výrobkov, akcií, darčekov a cien môže podliehať zmenám, úpravám a/alebo vylepšeniam.

3.6 Ak objednané produkty dostanete poškodené, pokazené alebo nesprávne, oznámte nám to e- mailom alebo kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory a reklamácií do 14 pracovných dní od prijatia produktov, budú vám vrátené peniaze alebo produkt vymeníme (kontaktné údaje nájdete v Dodatočných obchodných podmienkach).

3.7 Po vytvorení objednávky na nákup produktov od spoločnosti Gradinamax Oksana Wieckowicz dostanete e-mail s potvrdením objednávky spolu s jeho registračným číslom. Až potom bude prijatie objednávky považované za úplné.

3.8 Gradinamax Oksana Wieckowicz vynaloží všetko úsilie na to, aby sme vašu objednávku doručili vo vami požadovanom čase. Ak nebudeme schopní odoslať objednávku v požadovanom čase, bude objednávka odoslaná k čo najbližšiemu dátumu objednávky, pokiaľ je to možné, či už skôr alebo neskôr ako ste to uviedli v poznámke.

3.9 Gradinamax Oksana Wieckowicz doručí produkty na adresu, ktorú uvediete v objednávke. Je dôležité, aby bola uvedená presne a správne. Uveďte, prosím, kam konkrétne chcete dodať svoje produkty, ak v čase dodania spoločnosťou Gradinamax Oksana Wieckowicz nebudete na určenej adrese. Gradinamax Oksana Wieckowicz nepreberá zodpovednosť za stratu alebo poškodenie tovaru potom, ako bol dodaný v súlade s vašimi požiadavkami.

3.10 Živé/čerstvé produkty by mali byť zasadené čo najskôr po prevzatí. Balenie ihneď po prevzatí otvorte a pozorne si prečítajte návod na výsadbu a starostlivosť. Hneď po prijatí objednávky vám odporúčame pripraviť na výsadbu pôdu, kvetinové vrstvy, črepníky alebo kvetináče.

3.11 Doručenie je možné len na území Slovenskej republiky prostredníctvom expresnej kuriérskej služby.

3.12 Zákazník už nemôže vykonať zmeny v objednávke potom, ako už došlo k vykonaniu procesu balenia, či už zmeny týkajúce sa produktu alebo zrušenia objednávky. Zmeny sú možné len v prípade, že boli odkomunikované pred zabalením. Informácie o stave objednávky budú zákazníkovi zaslané len na jeho žiadosť.

ČLÁNOK 4 - CENY A PLATBA

4.1 Uvedené ceny sú v miestnej mene a sú presné v čase zverejnenia, môžu sa však časom meniť.

4.2 Gradinamax Oksana Wieckowicz má nárok na (čiastočné) zálohové platby alebo môže objednávku odmietnuť, pokiaľ neboli uhradené predchádzajúce objednávky.

4.3 Všetky uvedené ceny sú bez poplatkov za balenie a dopravu a zahŕňajú DPH v aktuálnej hodnote, 9 % za semená a priesady, respektíve 19 % daň za doručenie, ak je to potrebné. Gradinamax Oksana Wieckowicz zaručuje, že nedôjde k zvýšeniu cien uvedených v internetovom obchode, konkrétnych ponukách alebo katalógoch objednávok prijatých počas doby platnosti ponúk na webových stránkach alebo v konkrétnom katalógu. Ceny v katalógoch, špeciálnych ponukách alebo online obchode sa môžu líšiť. Ak sa počas platnosti katalógu alebo cenníka zvýši sadzba DPH, Gradinamax Oksana Wieckowicz si vyhradzuje právo uplatniť tieto ďalšie náklady na zákazníka.

4.4 Ak boli kvôli chybe produktové tarify nastavené nesprávne, či už na úrovni jedného produktu alebo pri aktivácii akcie, spoločnosť Gradinamax Oksana Wieckowicz nebude povinná dodať predmetné produkty za túto nesprávnu cenu. Za týchto okolností vás spoločnosť Gradinamax Oksana Wieckowicz môže informovať o správnej cene a môže vás požiadať o potvrdenie alebo odmietnutie objednávky príslušného produktu/produktov.

4.5 Gradinamax Oksana Wieckowicz akceptuje platby za produkty mnohými spôsobmi uvedenými v Dodatočných obchodných podmienkach.

ČLÁNOK 5 - ZÁRUKA

5.1 Gradinamax Oksana Wieckowicz poskytuje na predávané produkty záruku, a to nasledovne:

 • Sadivový materiál Gradinamax Oksana Wieckowicz sa pestuje s maximálnou starostlivosťou, produkty sú dokonale zdravé;
 • Všetky dekoratívne rastliny, ovocné kríky, ovocné stromy a ruže majú záruku rastu a kvitnutia 90 dní.
 • Všetky rastliny v kvetináči a jednoročné rastliny majú záruku rastu a kvitnutia 90 dní.

Záruka na tieto výrobky začína plynúť od dátumu nákupu až do obdobia vegetácie rastliny. Gradinamax.sk, s. r. o. Garantuje tiež kvalitu a/alebo užitočnosť dodávaných produktov podľa poskytnutých špecifikácií. Dátum dodania je považovaný za dátum začiatku záruky. Ak je reklamácia vyhodnotená ako oprávnená spoločnosť a Gradinamax Oksana Wieckowicz vyžaduje, aby ste produkt/y vrátili, náklady na vrátenie hradí Gradinamax Oksana Wieckowicz Všetky náklady vyplývajúce z neopodstatnených sťažností bude hradiť zákazník.

5.2 Záruku nie je možné uplatniť v nasledovných prípadoch:

 • v prípade poškodenia v dôsledku nedbanlivosti alebo úmyselného/nesprávneho zaobchádzania, alebo v dôsledku extrémnych poveternostných podmienok (krupobitie, búrky, dlhotrvajúce sucho alebo silný mráz, teploty nad/pod hranicou určenou pre, extrémne teploty – zobrazené v sekcii charakteristík každého produktu);
 • ak sa produkt nepoužíva alebo neudržiava správne. Na záruku sa vzťahujú všetky práva, ktoré má spotrebiteľ podľa zákona.

ČLÁNOK 6 - RIZIKÁ

6.1 Riziko poškodenia alebo straty produktov pripadá zákazníkovi hneď po prijatí objednávky alebo v prípade, že si neprevezme dodávku v dohodnutom čase. Gradinamax Oksana Wieckowicz nepreberá zodpovednosť za akékoľvek straty alebo poškodenia výrobkov po ich dodaní v súlade s požiadavkami, ktoré zákazník uviedol pri objednávke.

6.2 Produkty vám budú odovzdané do rúk po ich úspešnom doručení a potom ako spoločnosť Gradinamax Oksana Wieckowicz obdržala celú sumu platby.

ČLÁNOK 7 - ZODPOVEDNOSŤ

7.1. Na základe uplatnenia platného zákona bude zodpovednosť spoločnosti Gradinamax Oksana Wieckowicz za všetky účinky, vrátane strát v dôsledku porušenia týchto obchodných podmienok alebo v prípade, že je dodaný produkt akýmkoľvek spôsobom neuspokojivý, obmedzené na maximum:

 • hodnota uhradená zákazníkom spoločnosti Gradinamax Oksana Wieckowicz;
 • náklady na vrátenie nevyhovujúceho tovaru spoločnosti Gradinamax Oksana Wieckowicz Gradinamax Oksana Wieckowicz nie je povinné tovar vymeniť ani vrátiť sumy zaplatené zákazníkom iným spôsobom, než je uvedené v obchodných podmienkach.

7.2 Gradinamax Oksana Wieckowicz nepreberá zodpovednosť za stratu alebo poškodenie výrobkov, ktoré boli dodané v súlade s požiadavkami na prepravu požadovanými zákazníkom.

ČLÁNOK 8 - OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA WEBOVÉ STRÁNKY A KATALÓG

8.1 Gradinamax Oksana Wieckowicz má právo kedykoľvek upraviť produkty bez predchádzajúceho upozornenia. Komerčné úsilie na aktualizáciu stránky je obrovské a uvedené technické údaje slúžia iba na informačné účely.

8.2 Gradinamax Oksana Wieckowicz nepreberá zodpovednosť za obsah iných webových stránok, ktorých odkazy sa nachádzajú na platforme online obchodu.

8.3 Ak informácie alebo odporúčania dostupné na webovej stránke nie sú pre vás dostatočné, odporúčame vám vyžiadať si ďalšie podrobnosti kontaktovaním služby podpory.

Gradinamax Oksana Wieckowicz nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené touto formou pomoci, odporúčaní alebo informácií.

ČLÁNOK 9 - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Gradinamax Oksana Wieckowicz rešpektuje vaše súkromie. Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.) Prevádzkovateľom tejto databázy je spoločnosť gradinamax.sk, s. r. o., prostredníctvom gradinamax.sk. Údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať informácie, ktoré nám poskytnete (vyplnením formulárov alebo poštou), vrátane vášho mena, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, ako aj finančných informácií); informácie, ktoré o vás automaticky zhromažďujeme z návštev našich stránok, ako aj informácie, ktoré dostávame z iných zdrojov (obchodní partneri, sprostredkovatelia, odporúčania alebo reklamné siete). Vaše údaje budú použité na vyhodnotenie, uzavretie a vykonanie dodávateľskej zmluvy a na riadenie vzťahov so zákazníkmi, vrátane implementácie marketingových aktivít spoločnosťou Gradinamax Oksana Wieckowicz, členmi našej skupiny alebo starostlivo vybranými tretími stranami spoločnosťou Gradinamax Oksana Wieckowicz, za vymáhanie oneskorených platieb a/alebo za prijatie opatrení proti podvodom a nedodržiavaní zákonných povinností.

ČLÁNOK 10 - PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

10.1 Informácie a odporúčania na tejto webovej stránke alebo v akejkoľvek inej publikácii Gradinamax Oksana Wieckowicz sú poskytované iba pre vaše osobné použitie a treba s nimi zaobchádzať zodpovedne, považujúc ich len za najlepšie osvedčené postupy.

10.2 Celý písomný, fotografický a dizajnérsky obsah webovej stránky, katalógov a akejkoľvek inej publikácie, spolu s jej výberom a usporiadaním a všetkými softvérovými kompiláciami sú registrovaným majetkom gradinamax.sk, s. r. o. alebo osôb, ktorým spoločnosť Gradinamax Oksana Wieckowicz udelila povolenie a právo na jeho použitie a toto právo je chránené. Všetky práva sú vyhradené.

10.3 Žiadna časť tejto webovej stránky sa nesmie reprodukovať mechanicky, elektronicky, vrátane fotokopírovania alebo inými prostriedkami, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Gradinamax Oksana Wieckowicz alebo držiteľa autorských práv.

10.4 Všetko, čo sa týka názvov, log, symbolov, sloganov alebo iných výrazov, môže predstavovať vlastnú ochrannú známku osoby alebo spoločnosti. Akékoľvek neoprávnené použitie ochrannej známky je nezákonné. Takýto materiál alebo obsah nesmiete kopírovať, reprodukovať, prenášať a distribuovať, komerčne využívať alebo vytvárať odvodené diela a nemôžete pri tom pomáhať ani napomáhať žiadnej tretej strane. Ak o takejto činnosti viete, zaväzujete sa okamžite o tom informovať spoločnosť Gradinamax Oksana Wieckowicz

10.5 Beriete na vedomie, že zverejnením materiálov na webovej stránke Gradinamax Oksana Wieckowicz udeľujete spoločnosti Gradinamax Oksana Wieckowicz a našim poskytovateľom licencií a zástupcom neodvolateľnú, trvalú, celosvetovú licenciu bez autorských práv na použitie týchto materiálov na webovej stránke gradinamax.sk, a akýmkoľvek iným spôsobom. Licencia sa rozširuje o kopírovanie, distribúciu, zdieľanie a prenos akýmkoľvek iným spôsobom, ako aj na editácie a úpravy materiálov.

ČLÁNOK 11 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

11.1 Ak si spoločnosť GRADINAMAX s. r. o. alebo vy neuplatníte právo podľa týchto podmienok, toto porušenie nezabráni spoločnosti Gradinamax Oksana Wieckowicz alebo vám v uplatnení iných práv alebo rovnakého druhu pri nasledujúcej príležitosti.

11.2 Pokiaľ akékoľvek ustanovenie týchto podmienok bude podľa ktoréhokoľvek súdu alebo príslušného orgánu považované za neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné v akejkoľvek jurisdikcii, bude sa toto ustanovenie považovať za neoddeliteľné od týchto podmienok a nebude mať vplyv na platnosť, zákonnosť alebo uplatniteľnosť ustanovenia, respektíve v akejkoľvek inej jurisdikcii.

11.3 Ak ste obchodný používateľ, zaväzujete sa, že spoločnosti Gradinamax Oksana Wieckowicz a/alebo jej pridruženým spoločnostiam a zástupcom, správcom a zamestnancom okamžite, na požiadanie, odškodníte všetky nároky, zodpovednosť, škody, náklady a výdavky vrátane poplatkov z akéhokoľvek porušenia týchto obchodných podmienok alebo akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z vášho používania Gradinamax Oksana Wieckowicz

DODATOČNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Tieto Dodatočné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky výrobky dodávané spoločnosťou gradinamax.sk, s. r. o., prostredníctvom spoločnosti registrovanej v Slovenskej republike pod číslom 75850/L, registračný kód 53340698/2121355258, so sídlom Nesluša 735, Nesluša, PSČ 023 41, Slovenská republika. Korešpondenčná adresa: Nesluša 735, Nesluša, PSČ 023 41, Slovenská republika. Zákaznícky servis, Podpora služieb online chatu, Poradenská služba. Linka je dostupná v pracovných dňoch, v čase od 9.00 do 19.00.
 2. Ak zákazník nezrealizuje k objednávke príslušnú platbu (buď z dôvodu odmietnutia platobnej karty vydávajúcou bankou, alebo z iného dôvodu), bude spoločnosť Gradinamax Oksana Wieckowicz oprávnená vystaviť faktúru na administratívne náklady súvisiace so žiadosťou o platbu. Gradinamax Oksana Wieckowicz si vyhradzuje právo na ukončenie zmluvy alebo pozastavenie akýchkoľvek ďalších zásielok, ktoré vám majú byť doručené. Týmto nie sú dotknuté žiadne ďalšie práva, ktoré môže Gradinamax Oksana Wieckowicz mať.
 3. Gradinamax Oksana Wieckowicz akceptuje platby za tovar niekoľkými spôsobmi: 1. bankový prevod s potvrdením o platbe pred odoslaním balíka, 2. platba v hotovosti (dobierka) pri doručení balíka, 3. online platba platobnou kartou.
 4. Platby adresované spoločnosti Gradinamax Oksana Wieckowicz musia zahŕňať náklady na poštovné a balné v prípade objednávok, kde bude zvolená platba na dobierku.
 5. Pokiaľ nie je v Dodatočných obchodných podmienkach ustanovené inak, tieto podmienky a používanie tejto stránky sú v súlade so slovenskou legislatívou a o všetkých sporoch rozhoduje iba súd.
 6. Doručenie je možné len na území Slovenskej republiky.
mc visa dhl dpd 123kurier