0

Ochrana osobných údajov

Reklamačný poriadok

Robíme všetko preto, aby ste boli spokojní s výrobkami zakúpenými v našom internetovom obchode. Preto zasielame iba životaschopné produkty, ktoré sú pred zabalením a odoslaním 2-krát skontrolované. Taktiež existuje možnosť rozdielov medzi objednaným a prijatým produktom. Tieto situácie môžu nastať v dôsledku ľudskej chyby, preto vám odporúčame dodané produkty skontrolovať. Upozorňujeme, že objednané produkty sú živé rastliny, ktoré môžu počas prepravy utrpieť menšie škody a ak nebudú vysadené podľa pokynov, môžu odumrieť.

Ak narazíte na niektorý z vyššie uvedených problémov, využite poskytnutú záruku. Ak ste však s prijatými produktmi nie úplne spokojní a chcete ich vrátiť, pošlite nám svoju reklamáciu písomnou formou, prostredníctvom služby Zákaznícka podpora a reklamácie, e-mailom, alebo telefonicky. V prípade zmlúv uzatvorených na diaľku je spoločnosť GRADINAMAX.SK, s. r. o povinná zabezpečiť spotrebiteľovi právo na vrátenie produktov, ktoré je možné uplatniť do 14 kalendárnych dní od prijatia produktovv súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. Produkt môžete vrátiť výlučne s originálnym štítkom a kópiou pôvodnej faktúry. Náklady na vrátenie výrobkov znáša zákazník.

V prípade, že reklamácia bola oprávnená, produkt sa bezplatne vymení a poplatok za vymenenie tovaru budeme znášať my. Ak sa rozhodnete, že chcete vrátiť sumu zaplatenú pri nákupe a vrátený produkt spĺňa podmienky vrátenia, vrátime vám peniaze na účet uvedený v žiadosti o vrátenie tovaru alebo prostredníctvom peňažného poukazu na adresu uvedenú v žiadosti o vrátenie tovaru . V prípade objednávok uhradených kartou bude suma vrátená na tú istú kartu, ktorá bola použitá na platbu, a to maximálne do 30 dní od prijatia reklamácia. Záruka neplatí, ak sú škody spôsobené poveternostnými podmienkami (mráz, krúpy, sucho, atď.). Zákaznícka služba je vám k dispozícii podľa otváracích hodín od pondelka do piatku v čase od 9:00 do 19:00.

mc visa dhl dpd 123kurier